ਸਾਫ਼ਟਵੇਅਰ


1. ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਂਟ (Punjabi Font)

2. ਫੌਂਟ ਕਨਵਰਟਰ (Font Converter)

3. ਪੰਜਾਬੀ ਕੀ-ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਟਾਈਪਿੰਗ (Punjabi Keyboard & Typing)

4. ਪਾਠ ਸੰਪਾਦਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵਰਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਰ (Text Editor & Word Processor)
    ਅੱਖਰ 2016

5. ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਤੇ ਅਨਡਰੌਇਡ ਐਪ
     ਮੋਬਾਇਲ ਕੋਸ਼ 

6. ਕਿਸ਼ਨ ਮਾਈਕ੍ਰੋਮੀਡੀਆ
No comments:

Post a Comment